Skip to main content

DOSÁHNĚTE VŠUDE SNADNO

3 miliardy lidí
v 130+ krajinách
na dosah vašich prstů

Chcete důkladně porozumět
svému trhu, zlepšit svou značku nebo vyvinout
úspěšné produkty?
Vlastní online panely a mobilní zařízení | TGM Research
Nehledejte dál, vaše cílová skupina je zde a je připravena sdílet své názory. Prostřednictvím integrovaných vlastních a partnerských panelů TGM vám naše platforma umožňuje spojit se s více než 3,3 miliardami jednotlivců po celém světě, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a poskytnout vám cenné informace.
Celosvětový přístup
Celosvětový přístup

Spojte se se zákazníky po celém světě.

Prvek loga TGM Prvek loga TGM
Spolehlivá data
Spolehlivá data

Získejte vysoce kvalitní data, která poskytují přesné informace.

Prvek loga TGM Prvek loga TGM
Rychlost získávání informací
Rychlost získání informací

Získejte relevantní výsledky v řádu hodin, nikoli týdnů.

Prvek loga TGM Prvek loga TGM

Získejte chytřejší informace o svém trhu díky
publiku našeho globálního panelu

POZNEJTE ROZDÍL

Dosáhněte globálně, myslete lokálně
S našimi panely je to vysoce možné.

Přístup k celému světu spotřebitelských přehledů

E-mailové nebo SMS pozvánky jsou odesílané našim vysoko profilovaným online/mobilním panelům. Respondenti jsou získáváni z různých zdrojů, aby se získal co nejlepší vzorek. Každý účastník panelu je detailně popsán, díky čemu dokážeme naše průzkumy přesně zacílit. To zkracuje čas shromažďování údajů a snižuje náklady na vykonání studie.

Spolupracujeme jen s těmi nejlepšími

Dosahování uživatelů globálních mobilních sítí vydavatelů jako jsou mobilní sociální sítě, hry, aplikace, IM služby, stránky s novinkami, portály, webové stránka atd. To Vám dá možnost dosáhnout velice specifické publikum, které je většinou náročné najít na panelech. Jedná se o opravdové internetové uživatele, díky čemu budou jejich odpovědi víc v souladu se skutečnými postoji uživatelů.

Kdykoli potřebujete sledovat svou značku, naše metodologie více zemí vám poskytne přístup k našich 85 chráněným panelům na celém světě a unikátní dosah přes naši rozsáhlou síť partnerů ve víc jak 130 zemích.

Zaprvé, díky širokému publiku průzkumu dokážeme získat delší doby odkladu. Podruhé, pomocí metody dynamického vzorkování, kterou se ptáme na názor běžných internetových uživatelů v jejich typickém internetovém prostředí, dokážeme vidět přístupy a názory, jež velice přesně odrážejí opravdové pocity a pohledy vašich zákazníků.

NAŠE PANELY

Jednejte globálně, myslete lokálně - s našimi panely je to extrémně možné.

Provozování Panelu Je Jako Být Dobrým Pastýřem

Na jedné straně se staráme o spokojenost zákazníků - o poskytování nejkvalitnějších údajů. Proto musí být údaje a použivatelé neustále prověřováni. Každý den vylepšujeme popis panelů, abychom lépe zacílili hlasování. Na druhou stranu se snažíme, aby se účastnící panelů cítili oceněny a věděli o hodnotě své práce.
KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍC

Čím se naše panely liší od ostatních?

Každý den pracujeme na zajišťování co nejlepší kvality údajů shromážděných prostřednictvím našich panelů.
Nábor z více zdrojů

TGM získává své panelisty z širokého spektra zdrojů včetně přidružených sítí, e-mailových opt-inů, marektingových kampaní, věrnostních programů, sociálních sítí, mobilních aplikací a tak dále. To eliminuje předpojatost při výběru díky přemístění konkrétních zdrojů ke konkrétním profilům a dělá z vybraného panelu pravdivý reprezentativní vzorek obyvatelstva.

Přístup smíchaného vzorkování

Zatímco společnost TGM se dokáže přizpůsobit požadavkům klienta, vždy doporučujeme nevybírat respondenty pouze z panelů. Kombinace respondentů z online panelů a dynamického vzorkování většinou funguje nejlépe. Dynamické vzorkování vyvažuje „efekt profesionálního vyplňovače průzkumů“. Tito respondenti jsou získávání „v momentu“, většinou nejsou součástí existujících panelů, a ještě nikdy předtím nevyplňovali průzkum. Tímto způsobem jsou svěží a zvyknou mít nepředpojaté a upřímnější odpovědi.

Přísné kontroly kvality

Společnost TGM zaměstnává široké spektrum technologií umožňovaných kontrol kvalit, jež umožňují shromažďování relevantních údajů. Tyto opatření zahrnují pokročilý digitální sběr otisků na zajištění eliminace duplikátních odpovědí, chytáky na identifikování lhostejného respondenta, kontrola člověk vs. robot a rozsáhlou kontrolu geografické polohy, mimo jiné. Společnost TGM dodržuje všechny předpisy ESOMAR, včetně dvojitého opt-in procesu pro panelisty a předpisy pro shromažďování údajů.

Hluboké profilování

Společnost TGM jde mnohem dál než po obecné demografické profilové detaily, aby klienti získali co nejrelevantnější vzorek. Pro každého panelistu jsou sbírány a ukládány stovky údajových bodů, např. zisk/odvětví společnosti, preferovaný typ alkoholu a frekvence pití alkoholu, zdravotní stav, vzdělání, vlastnění elektroniky a cestovatelská historie a preference a další.

Zaujetí panelem a zážitek respondentů

Abychom v průzkumech získali smysluplné odpovědi, paneloví členové se o průzkum musí skutečně zajímat a musí být opravdu investováni. TGM vynakládá spoustu úsilí do motivování členů panelu poskytováním atraktivních motivací, dobrého rozhraní, dotazníku lehce použivatelných na mobilech a vytváření různorodých úkolů. Odpovědi jsou pravidelně sledované a respondenti, kteří ztratí zájem, jsou z panelů vyřazeni.

Ochrana údajů

Společnost TGM dodržuje ICC/ESOMAR normy zabezpečení údajů. Všechny údaje a projektové materiály poskytnuty členy panelů TGM nebo klienty jsou skladovány na zabezpečených serverech. Servery jsou mimo jiná opatření zabezpečení zabezpečeny před neoprávněným vstupem pomocí firewalls, šifrování údajů, povolení na báze IP, CCTV a kontroly vstupu posouváním. Společnost TGM navíc šifruje cesty souborů nebo video obsah, aby předešla extrakci materiálů z průzkumu a ztížila ji. Společnost nikomu své údaje neprodává a taky dodržuje GDPR. Panelisté mají možnost přístupu ke svým údajům a mohou se kdykoli odhlásit.

NÁŠ STANDARD KVALITY DAT

Jak zajišťujeme kvalitu dat?
Ve společnosti TGM Research používáme modely řízené umělou inteligencí, které snižují pravděpodobnost výskytu botů, podvodů a zneužití, abychom tak udrželi vysokou kvalitu odpovědí a zajistili, že strávíte méně času kontrolou kvality odpovědí a více času zkoumáním výsledků výzkumu.

Více informací o našem přístupu ke kvalitě dat naleznete v našich odpovědích pro kupující online vzorků na otázky ESOMAR.
TGM Ranná detekce podvodů

 icon TGM Ranná detekce podvodů

 circle
Ranná detekce podvodů
  • Pokročilý digitální sběr otisků (pomocí IP adresy, souboru cookies prohlížeče a jiných charakteristik zařízení)
  • Eliminace jakýchkoli podezřelých IP adres - proxy, serverové farmy, nesprávná geografická poloha
  • Multifaktorový nábor/screeningový dotazník
TGM Průběžná kontrola kvality
TGM Průběžná kontrola kvality
Průběžná kontrola kvality
  • Skóre důvěryhodnosti (vzájemně se vylučující odpovědi, přímá podšívka)
  • Test přísahy
  • Celkový čas průzkumu
  • Průměrný čas na otázku
  • Automatické blokování zneužívajících respondentů
TGM Čištění dat po zpracování
TGM Čištění dat po zpracování
Čištění dat po zpracování
  • Kontrola kvality odpovědi pomocí integrovaných nástrojů SurveyGizmo
  • Data nízké kvality jsou uložena do karantény a poté odstraněna z konečného datového souboru (někdy po dodatečné manuální kontrole)
ZNAČKOVÝ PANEL
Chcete-li, aby se účastníci panelu více přizpůsobili Vaším konkrétním potřebám, zejména pro sledování na dlouhé vzdálenosti a kvalitativní komunity.
ZNAČKOVÝ PANEL
Na získání panelistů, kteří budou lépe splňovat vaše specifické potřeby, zejména pro sledování na dlouhou vzdálenost a kvalitativní komunity.
PRŮMYSLOVÝ PANEL
V TGM Research ze zkušenosti víme, že specializace společnosti má významný dopad na potřeby jejího výzkumu. Proto jsme vytvořili specializované služby pro vybraná odvětví.
PANEL ODVĚTVÍ
V společnosti TGM Research ze zkušenosti víme, že specializace společnosti má značný dopad na její průzkumné potřeby. Proto jsme vytvořili samostatné služby pro vybrané odvětví.

Získejte lepší odpovědi. Rychleji.

Panelové publikum TGM Research umožňuje přístup k milionům respondentů, kteří čekají na vyplnění vašeho průzkumu.